Вина от България

Национална лозаро-винарска камара

Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) в България е неправителствено  сдружение на професионалистите занимаващи се с лозарство и винарство в България. То е учредено през м. февруари 2000 г. като приемник на Асоциацията на производителите и търговците на вино и спиртни напитки, основана през 1991 г. Мисията на Камарата е да защитава и подкрепя професионалните интереси на своите членове, както и да гарантира и поддържа качеството, автентичността и произхода на вината.

НЛВК и 6-те регионални камари  (РЛВК Тракия, базирана в гр. Пловдив; РЛВК Мизия, базирана в гр. Плевен; Югоизточна тракийска РЛВК, базирана в гр. Сливен; РЛВК Черно море, базирана в гр. Варна; Южно-черноморска РЛВК, базирана в гр. Бургас, РЛВК Пирин, базирана в с. Дамяница) са неправителствени организации призовани допълнително да популяризират развитието и конкурентоспособността на българското лозарство и винарство. Те са също така упълномощени да издават сертификат за произход на качествени вина, както и сертификат за автентичност на гроздови сортове. Камарите са основали комисии за дегустация, които да извършват задължителните органолептични анализи.

Националната лозаро-винарска камара е организатор и съорганизатор на важни национални и международни прояви:

I Международен панаир за лозарство и винарство ВИНАРИЯ в Пловдив, от 1992 г. Изложението, което се провежда ежегодно през м. април, привлича и фирми за производство на вино

и тези които се занимават с производство и разпространение на машини, съоръжения и помощни материали за лозарство и винарство от цял свят. Международният конкурс за вино и спиртни напитки ВИНАРИЯ е основното събитие в програмата за подкрепа на панаира. Всяка година все повече вина от цял свят се състезават за престижната награда Златен ритон, която се дава само на 6 вина от всички участващи.

I САЛОН НА ВИНОТО в София, от 2001 г. Изложбата провеждана всяка година през м. ноември, е насочена към най-големия национален пазар на вино – София. САЛОН НА ВИНОТО се радва на интереса на нарастващ брой български и чуждестранни производители, които ежегодно участват в изложбата, демонстрирайки своите премиерни и традиционни продукти. Конкурсът за златните медали на ИнтерЕкспо Център и Конкурс на потребителите, са главните събития в подкрепящата програма.

I ДЕФИЛЕ НА МЛАДОТО ВИНО в Пловдив, от 2009 г. Това е отпразнуване на новата реколта българско вино всеки последен уикенд от м. ноември в Стария град на Пловдив. Дегустация, състезания, лекции – всички те целят разширяване на културата на вино на консуматорите и демонстриране качеството на българското вино.

I УИКЕНД НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО, ОТ 2013 г. Уроци по търговска дегустация и майсторски класове за експерти – всяка година за различен пазар на вино.

I БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА РАКИЯТА, от 2013 г. Излагане и дегустация на традиционната напитка ракия.

I Представяния и дегустации на български вина в страната и по цял свят.

I Винени обиколки за професионални познавачи и любители на виното.

България предлага уникални обекти за винен туризъм. Традициите на винопроизводството се доказват от факта, че 90% от съдовете открити при археологични разкопки тук, са свързани с виното. Заедно с дегустацията на висококачествените вина, има множество исторически обекти датиращи от преди хиляди години. Има уникални музеи на лозарството и винопроизводството, които демонстрират дългата история на виното по българските земи.

Професионалното обучение и майсторските класове по лозарство и енология се организират в Центъра за обучение на НЛВК в София. Официални сертификати се издават от Министерството на образованието и науката в България.

Български вина участват ежегодно в множество престижни конкурси за вино, като Световен Конкурс Декантатор, Световен конкурс в Брюксел, Международен конкурс за вино и спиртни напитки в Лондон и др. и печелят най-високите награди.

НЛВК издава специално списание по лозарство и енология – ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО, учр. 1911 г., и списание за маркетинг БГВино, учр. 2012 г. НЛВК е съредактор на каталога ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ.

НЛВК определя стратегиите за развиване на лозарството и винарството и реализира политиката в производството на лози и вино. Сдружената общност на българските лозари и винари е призована да възстанови репутацията на българското вино чрез осигуряване на неговата конкурентоспособност. Като използва техния експертен опит, наблягайки на предимствата на благоприятните географски фактори и продължавайки дълбоко вкоренената древна традиция, българската общност на винарите доказва и потвърждава силните страни на българските вина.

2024  European Wine Treasures