Вина от България

Вина от България

Виното винаги е било и винаги ще бъде важен поминък за България. В исторически аспект търговията с вино е част от националната култура и днес представлява ключов елемент в защита на положителния имидж на България.

Не случайно ние българите разказваме история за произхода на нашите земи. Когато Господ създал света, напълно бил забравил България. И така единственото нещо което можел да направи тогава било да изтърси върху тези земи това което било останало от съдържанието на вече празния му чувал. И така макар и напълно забравени в началото, след това сме получили щедро омайващо разнообразие от вълнуващи пейзажи

- равнини и долини скътани между планински скат, реки с тучни равни брегове, хълмове наклонени към Черноморския бряг и чудесни лози, които намерили по тези земи неповторими условия за процъфтяване и даване на гроздова реколта с жълти леки зърна, с дълбок аромат и превъзходно качество.

Според някои автори, и древни и съвременни, култът към Дионис води началото си в земите на древна Тракия, където виното се е считало за свещено и ползването му било предназначено за общуване с боговете. Това историческо твърдение поставя българското лозарство и винарство в сърцето на древното развитие на отглеждането на грозде и производството на вино. Еноложката традиция е продължавала хилядолетия без прекъсване и е допринесла изключително много за съвременното отношение на страната към производството на вино. Както изглежда, отглеждането на някои от най-старите сортове грозде – като Мискет, Димят, Гъмза, Мавруд и Широка мелнишка лоза, датират чак в Тракийско време.

България има умерен климат с топло лято и сравнително студена зима. Средната годишна температура необходима за отглеждането на лози варира между 3,500°C и 3,700°C. Почвите са различни и разнообразни – има киселинни (канелени) почви, сиви горски почви, богати зонални хумусни и карбонатни почви, плодородни черноземни почви (известни като чернозем), алувиални и планински ливадни почви, включително и дълбоки и плитки пясъчни почви и други. Всички те са изключително благоприятни за отглеждане на лози, за правилното узряване на гроздето и производство на качествени бели и червени вина.

Според почвените и климатични условия, както и сортовете грозде, може да се определят четири основни лозарски и винарски региона в страната: РЕГИОН НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА (Северна България), ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН (Източна България) РЕГИОН НА ТРАКИЙСКАТА НИЗИНА (Южна България) и РЕГИОН НА ДОЛИНАТА НА СТРУМА (Югозападна България).

Настоящият повлиян от Европа процес доведе до възстановяване при българското вино на производствените практики за направа на автентични вина, които гордо биха могли да проследят произхода си.

Има два основни лозаро-винарски региона за производство на PGI вина – Тракийската низина и Дунавската равнина, и 55 зони за производство на PDO

1. винарна Бургозоне

2. Домейн Бояр Интернешънъл

3. винарска изба Едоардо Мирольо

4. винарна Карабунар

5. имение Катаржина

6. Винпром Ямбол ООД

7. Винзавод АД – Асеновград

2024  European Wine Treasures